Posts Tagged 'post-fildelning'

Post-fildelning slår upp portarna på internet

Post-fildelning tar sitt avstamp i begravningen av fildelningsdebatten. Efter senaste tidens stora debatt om fildelning och om det rätt eller fel sluter vi oss till skaran människor som har insett att tekniken är här för att stanna. Rätt eller fel? Tja, use it or loose it. Ovanpå allt har diskussionen stannat upp i utvecklingen. Det bråkas, samtidigt som verkligheten är sig lik, kopieringen är ett faktum. Bloggen citerar Piratbyrån:

Igår gick vi runt med megabyte i fickorna, idag går vi runt med gigabyte, i morgon med terabyte… I övermorgon kommer vi till en överkomlig kostnad ha små små lagringsmedier som rymmer mer film och musik och tex och bild än vad vi någonsin kommer kunna tillgodogöra oss. Allt redo för omedelbar kopiering från person till person.

Tekniken är här, vad fyller det för funktion att argumentera om det ska vara lagligt eller inte. Debatten förs fram och tillbaka, deltagarna pratar om det som att de kan bestämma över tekniken. Kriget mot fildelning påminner om the war on terror eller the war on drugs. Du kan inte slåss mot en idé eller taktik. Bloggen kommer att diskutera efter- fildelningsdebatten. Alla som vill är välkomna att ta ett steg till nästa ruta. Det är hur samhället kommer att transformeras och formas av den ständiga kopieringen som det intressanta befinner sig. Bloggen ska inte försöka förutse framtiden, utan istället observera händelser och fenomen som har anknytningar till informations-produktions åldern.

I’ve witnessed first hand the power of ideas, I’ve seen people kill in the name of them, and die defending them… but you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it… ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love…

Annonser

Annonser